Zadržování vody v krajině od pravěku do dneška – Václav Cílek (Geologický ústav)

Rubrika
KNIHA
Datum akce:
30. 06. 2021
Místo konání:
Akademie věd ČR
Pořadatel:
Nakladatelství Academia
Vložil:
DO PARKU
Webové stránky akce:
https://www.academia.cz

Díky svým výzkumům se Geologický ústav AV ČR, v. v. i., začlenil do evropského proudu podobných institucí. Cílem výzkumu už není jenom poznání minulých procesů vývoje geosféry a biosféry, ale i jejich využití k tomu, abychom pochopili geologické a paleobiologické trendy směřující do současnosti, či dokonce do budoucnosti. Jinými slovy již nás nezajímá jenom odkud přicházíme, ale také kam jdeme.

150 150 Zadržování vody v krajině od pravěku do dneška – Václav Cílek (Geologický ústav) 2021-05-21