Krajina a vegetace ve městě

Rubrika
WORKSHOP
Datum akce:
06. 05. 2021
Délka akce:
3 h 30 min
Čas konání akce:
8:30
Místo konání:
on-line
Pořadatel:
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.
Vložil:
DO PARKU
Webové stránky akce:
https://szkt.cz/
Facebook:
https://www.facebook.com/
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. | Diverzita flóry a vegetace v městském prostředí: evropská perspektiva
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. | Rostlinné invaze v urbánních ekosystémech – prostor pro mezioborovou spolupráci
RNDr. Kateřina Štajerová | Rizika spojená s výsevem běžných komerčních směsí mimo zastavěné sídelní oblasti
Mgr. et Mgr. Radan Haluzík, Ph.D. | Město naruby: jeho vnitřní periferie a místa mezi místy.
Webinář je připraven ve spolupráci se Sekcí SZKT ČAKA.
Titulní foto: Petr Pokorný
150 150 Krajina a vegetace ve městě 2021-04-09