ARCHIBN – O MĚSTĚ MLUVIT A NASLOUCHAT

Rubrika
PŘEDNÁŠKA
Datum akce:
02. 03. 2021
Čas konání akce:
18:00
Místo konání:
on-line
Pořadatel:
https://mudbenesov.cz/
Vložil:
DO PARKU
Webové stránky akce:
https://www.facebook.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/

Proč má smysl mluvit o kvalitě prostředí, ve kterém společně žijeme? Docházíme k vzájemnému porozumění? Jak funguje dialog mezi veřejností, odborníky a politiky a jak ho rozvíjet?Jaké principy vedou k dobře fungujícím městům a která témata jsou pro ně společná?
Jak obohatila naše devítiletá praxe z Benešova naše poznání o tvorbě prostředí měst a jaká témata jsou pro nás v Benešově důležitá?
Nejen na tyto otázky se pokusíme hledat odpovědi při společné diskusi v MUD.
Po skončení přednášky bude prostor na vaše otázky. Ty je možné psát během přednášky do diskuze pod live stream nebo už nyní na e-mail ochepovsky@mudbenesov.cz

Ing. arch. Luboš Klabík, Ing. arch. Tomáš Klapka (archibn)
Přátelé, spolužáci, architekti a urbanisté z pražského ateliéru • tečka, jejichž cílem je dobře fungující prostředí pro lidi. Ve svém ateliéru se zabývají různými měřítky od urbanismu, přes veřejný prostor, až k rodinným domům, vždy se zásadním důrazem na zohledňování člověka a přírodního prostředí.
V roce 2012 založil Luboš Klabík spolek archibn, jehož cílem je zvýšit informovanost lidí v rámci témat architektury, veřejného prostoru a rozvoje města, zvýšit kvalitu veřejného prostoru a nové výstavby a rozvíjet dialog mezi městem, odborníky a veřejností.

150 150 ARCHIBN – O MĚSTĚ MLUVIT A NASLOUCHAT 2021-02-06