Krajina v tísni

Rubrika
FILM
Datum akce:
16. 12. 2020
Čas konání akce:
18,00
Místo konání:
online
Pořadatel:
Zelený kruh
Vložil:
Redakce DO PARKU
Webové stránky akce:
Facebook:
https://www.facebook.com/
Zveme vás na online promítání filmu Krajina v tísni s následnou besedou o současném stavu naší krajiny.
Nový film z produkce Člověka v tísni ukazuje, jak spolu souvisí bleskové záplavy i vysychání krajiny. Výmluvné filmové záběry, animované sekvence a výpovědi odborníků dokládají dlouhodobé a dalekosáhlé důsledky špatného nakládání s českou krajinou.
V jakém stavu je naše krajina? Čeho si všimneme hned a co zůstává skryto? Jak se to projevuje na našich životech? A jak na životech dalších generací?
Hosté:
prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., pracovník Ústavu výzkumu globální změny AV ČR
Mgr. Vojtěch Kotecký Ph.D., výzkumný pracovník v Centru pro otázky životního prostředí UK
Moderuje: Jana Moravcová
K promítání a diskuzi se můžete připojit na platformě Zoom pod tímto odkazem
https://us02web.zoom.us/j/88417464366…
Heslo: 992474
Diskuzní večer pořádá Zelený kruh v rámci projektu Člověka v tísni „Promítej i ty“.
Promítej i ty! je platforma, díky které můžete zdarma a legálně promítat kvalitní dokumentární filmy — a to buď sami pro sebe, nebo širšímu publiku.
https://www.facebook.com/promitejity
Akce z cyklu Smart café je pořádána za podpory hlavního města Prahy.
150 150 Krajina v tísni 2020-12-13